Mr. Sander van den Reek heeft zijn studie Nederlands recht met als afstudeerrichting sociaal zekerheidsrecht aan de Katholieke Universiteit van Brabant thans Universiteit van Tilburg gevolgd.

In het jaar 2000 is Sander bij het toenmalige Bureau voor Rechtshulp in dienst getreden. Na drie jaar aldaar gewerkt te hebben, is hij als advocaat op het tableau bijgeschreven.

Per 1 april 2007 heeft Sander als zelfstandig advocaat bij Advocatencollectief Trias zijn werkzaamheden voortgezet. 

In de loop der jaren heeft Sander zich gespecialiseerd in het sociale zekerheidsrecht (o.a. bijstand, studiefinanciering, arbeidsongeschiktheid), arbeidsrecht en huurrecht. 

Sander probeert een probleem altijd praktisch op te lossen en bij voorkeur zonder tussenkomst van de rechter. Procederen is immers riskeren. Mocht dat echter niet lukken, wordt een gerechtelijke procedure niet geschuwd.  

 

Mr. Sander van den Reek heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Sociale Zekerheidsrecht;
  • Arbeidsrecht;
  • Huurrecht;

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

Mr. Sander van den Reek is bereikbaar via:

T. 0492-504373