Arbeidsrecht
• Ontslagzaken
• Loonvorderingen
• Advies inzake arbeidsovereenkomst
• Ziekte tijdens werk
• Concurrentiebedingen

Huurrecht
• Huur woonruimte
• Beëindiging huurovereenkomst/Ontruiming
• Huurtoeslag

Consumentenrecht / Verbintenissenrecht
• Geschil koopovereenkomst / Wet Koop op Afstand
• Verzekeringsgeschillen
• Overige verbintenisrechtelijke geschillen

Sociaal Zekerheidsrecht:
• Wet Werk en Bijstand (WWB)
• Werkloosheidsuitkering (WW)
• Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO / WIA / ZW / Wajong)
• Algemene Ouderdomswet (AOW)
• overige sociale zekerheidswetten/voorzieningen zoals Kinderbijslag, ANW

Advocatencollectief Trias kiest doelbewust voor verlening van rechtsbijstand in voorgenoemde sociale rechtsgebieden en heeft daar in de loop der jaren rijke ervaringen opgedaan zowel in het adviseren als in het procederen. U krijgt dan ook deskundige, gemotiveerde hulp en het advies waaraan u behoefte heeft. Door het jaarlijks volgen van een groot aantal cursussen op hun vakgebieden en collegiaal overleg met andere advocaten kantoren, houden de advocaten hun kennis en vaardigheden actueel.